Dotazy pro pozůstalé

Co bude potřeba ke sjednání pohřbu?

Ke sjednání pohřbu budete potřebovat:

  1. občanský průkaz a zdravotní kartu zesnulé/ho (pokud je k dispozici)

  2. rodný a oddací list zesnulé/ho (pokud je k dispozici)

  3. oblečení na smuteční obřad (pokud nemáte, máme k dispozici pohřební  oděv tzv. rubáš)

  4. občanský průkaz vypravovatele pohřbu

  5. u zesnulých děti do 15-ti let věku jeho rodný list a občanský průkaz obou rodičů

Postup ihned po úmrtí:

  1. Při úmrtí doma je nezbytné zavolat lékaře.

  2. Lékař zesnulého prohlédne a vystaví „List o prohlídce zemřelého“, který si ponecháte u sebe.

  3. Poté zavoláte NONSTOP LINKU +420 776 86 86 00 naši pohřební služby.

  4. Našim zaměstnancům předáte “ List o prohlídce zemřelého“ a naše pohřební služba jej odevzdá příslušným institucím.

Rady pro pozůstalé

Pohřeb můžeme sjednat i v mimopracovní době nebo po předběžné telefonické domluvě přímo u Vás doma. Další služby budou provedeny na základě vaší objednávky, naší pohřební službou.

Pohřeb můžeme sjednat i v mimopracovní době nebo po předběžné telefonické domluvě přímo u Vás doma. Další služby budou provedeny na základě vaší objednávky, naší pohřební službou. Vždy je nutné zavolat lékaře, který vystaví listy o prohlídce mrtvého (tzv. ohledací listy).

Při úmrtí rodinného příslušníka se pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu poskytne na: a) 2 dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob. b) 1 den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence zaměstnance, rodiče a sourozence jeho manžela, jakož i manžela dítěte nebo manžela sourozence zaměstnance a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob. c) nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka zaměstnance nebo prarodiče jeho manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob.

Nárok na pohřebné má osoba dle §47 zákona č. 117/1995 Sb. která vypravila pohřeb osobě, jež měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR. Musí se jednat o pohřeb, který byl vypraven rodiči nezaopatřeného dítěte nebo nezaopatřenému dítěti, tj. v případech, kdy náklady na tuto neočekávanou událost významně jednorázově zatíží rozpočty rodin pečujících o nezaopatřené děti. Nárok na pohřebné vzniká dnem pohřbení, přičemž nezáleží na tom, kdy byly náklady na pohřeb uhrazeny. Pokud by vypravila pohřeb právnická osoba, pohřebné jí nenáleží.Výše pohřebného od 01.01.1998 činí 5000 Kč. Pohřebné se vyplácí jednorázově a je příspěvkem na náklady spojené s vypravením pohřbu.

Rada na závěr :

Záleží na Vás a Vašem uvážení, kde vyřídíte pohřeb. NEJSTE POVINNI sjednávat pohřeb u pohřební služby, která byla přivolána k odvezení zesnulého.

Vyberte si konkrétní obřad:

Na našich pobočkách můžete platit platebními kartami.

Víme, že jste na tento druh platby zvyklí a tak jsme vyšli všem našim zákazníkům vstříc. Na všech našich pobočkách můžete platit bezkontaktně platebními kartami. 

Masarykovo náměstí 34
Chrudim 537 01

Provozní doba:
Pondělí – Pátek: 8:00 – 15:00

Pardubická 1495
Přelouč 535 01

Provozní doba:
Pondělí – Pátek: 8:00 – 13:00

Jana Palacha 1253, 530 02 Pardubice
( naproti zastávce Gorkého)

Provozní doba:
Pondělí – Pátek: 8:00 – 15:00

Potřebujete pomoci? Volejte naši nonstop službu +420 776 86 86 00

Pohřebnictví a kamenictví.

Důstojné rozloučení s Vaším blízkým.

Dlouholeté a odborné zkušenosti za přijatelné ceny.

Naše pobočky:

Jana Palacha 1253, 530 02 Pardubice
( naproti zastávce Gorkého)
Pondělí – Pátek: 8:00 – 15:00

Masarykovo náměstí 34
Chrudim 537 01 
Pondělí – Pátek: 8:00 – 15:00

Pardubická 1495
Přelouč 535 01
Pondělí – Pátek:  8:00 – 13:00